محلول های چمن مصنوعی کمپستون لیک هوستون

اشک مصنوعی سینالون سینا دارو ۵۰ ویال | داروخانه آنلاین ...- محلول های چمن مصنوعی کمپستون لیک هوستون ,اشک مصنوعی سینالون سینا دارو نرم کننده و جایگزین اشک چشم است که چشم را مرطوب نموده و باعث تسهیل پلک زدن در موارد کمبود ترشح اشک می شود.