چمن مصنوعی همیشه سبز عرضه کانبرا میچل عمل 2015

قیمت چمن مصنوعی، حیاط و بالکن سبز با چمن های تزئینی!- چمن مصنوعی همیشه سبز عرضه کانبرا میچل عمل 2015 ,چمن مصنوعی نیوساد نوبل250. چمن مصنوعی تزئینی. چمن مصنوعی نیوساد نوبل 250 نخ هلند عرض 4 و 2 متر زیباترین ، قویترین و نرمترین چمن مصنوعی. 190,000 تومان.